Takılar, geçmişte onları takan kişiyi kötülüklerden, tehlikelerden koruma amacı taşımış; sihir, büyü gibi kavramlarla eşleşmiştir. Çatalhöyük’te bulunan İ.Ö. 6. binyıla ait obsidiyen bir ayna, takı kullanan kişinin daha gğzel görünme isteği taşıdığına işaret eder.

Takılar, zamanla giysinin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Dünyevi değerler önem kazandıkça ve insanın yaşam tarzı zenginleştikçe, takının önemi de artar.

İnsanlık tarihi kadar eski bir olgu olan takının 500 yıl içinde geçirdiği aşamalar izlenirken, günümüz takıcılığına temel oluşturan bu sürecin, toplumsal tarihin de bir parçası olduğu ortaya çıkar. Takılar, giysi modasındaki eğilim ve gereksinimlerle birlikte değişmiş, ciddi anlamlar yüklenmiştir. Taşıyanın toplumdaki konumunun göstergesi, aşkın ve bağlılığın simgesi olmak gibi...