Camın ilk olarak Mısırlılar ve Fenikeliler tarafından İ.Ö. 2.yy’da üretildiği söylense de, Mezopotamya’da bulunan cam örneklerinin tarihi, İ.Ö. 3.yy’a dayanmaktadır.

Cam, eski zamanlarda çoğu kez krala bağlı olarak faaliyet gösteren atölyelerde, zengin müşterilerin gereksinimlerine yönelik olarak üretilmiştir. İlk günden beri, değerli taşlara ve insan eliyle yapılmış madeni eşyalara alternatif olarak kullanılmıştır.

Volkanik cam veya obsidiyen diye anılan doğal cam çok eski zamanlarda keşfedilmiş, işlenerek bıçak, ok ucu, silah, süsleme aracı ve mücevher olarak kullanılmıştır.

Camın ilk üretimine dair kanıt olmamasına rağmen, Romalı tarihçi Pliny, camı ilk olarak Fenikeli denizcilerin bulduğunu belirtir. Hikayeye göre denizciler, Suriye’nin Prolemais sahilinde kamp kurarlar ve ateş yakarak kaplarını, aynı zamanda yükleri olan soda blokları üzerine koyarlar. Uyandıklarında, ateşin scaklığıyla kum ve sodanın cama dönüştüğünü görürler.