Dünya, ırmağın suyu gibidir. Hep o su gibi görünür, yeniden yeniye akar gider , gelir akar.