Her zerrenin gönlünde bir saray var, fakat kapısını açmadıkça kapalı kalır sana...