Sıyrılır tüller, düşler, dumanlar içindeki kendimiz
üzerimizden...
M.Mungan