Bu yeri yerdekiler için yaratmış olan, göğü de göktekilerin yurdu yapmıştır.